• V (0 ~ `3`UA7`N4K @ 7% YS} (} V

Случај на проектот

Случај на проектот

Одлично производство - основна технологија за системот

Технологија на модули (60 клетки на пример)

MBB поликристална

моќност на модулот 270 ~ 280W

MBB PERC монокристална

моќност на модулот 275 ~ 300W

МББ монокристална

моќност на модулот 275 ~ 290W

МББ-монокристален тип N

моќност на модулот 280 ~ 360W

MBB монокристален дво-застаклен

моќност на модулот 270 ~ 290W